Aktywizacja osób starszych

Aktywizacja seniorów jest kluczowym elementem, wpływającym bezpośrednio na sprawność fizyczną i intelektualną osoby starszej. Warto więc poznać choć niektóre sposoby aktywizacji, które
w znacznym stopniu poprawią samopoczucie naszego podopiecznego.

Terapia zajęciowa:

Podstawowym celem terapii zajęciowej jest aktywizacja osoby starszej – podopieczny biorący udział w zajęciach wykonuje konkretne czynności, które mają na celu usprawniać zarówno umysł jak
i całe ciało. Odpowiednio dobrana terapia to rodzaj bezpiecznej przestrzeni dla seniora, to możliwość rozwijania własnych pasji i zainteresowań.

Wbrew pozorom seniorzy są bardzo chętni na różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne – oczywiście wszystko zależy od zdrowia podopiecznego – inne bowiem zajęcia wykonamy osobie sprawnej ruchowo, inne natomiast zaproponujemy osobie leżącej.

Formy zajęć terapeutycznych przeznaczone dla osób starszych:

🔸 Zabawy na zewnątrz – wspólne spacery, zajęcia gimnastyczne, zajęcia taneczne – nawet niewielka aktywność fizyczna potrafi przynieść nieocenione korzyści dla zdrowia osoby starszej
🔸 Warsztaty plastyczne – usprawnią zdolności manualne seniora
🔸 Terapia oparta na słowie – czyli różnego typu pogawędki, rozmowy, dyskusje
🔸 Muzykoterapia – terapia oparta oczywiście na muzyce, która nie tylko zrelaksuje i wprowadzi w dobry nastrój ale niejednokrotnie
zintegruje społecznie, jeżeli będą to zajęcia w kilkuosobowych grupach

Jakie efekty przynosi terapia zajęciowa w przypadku osób w podeszłym wieku?

🔸 Możliwość utrzymania sprawności fizycznej.
🔸 Pobudzanie kreatywności, możliwość zachowania sprawności intelektualnej.
🔸 Możliwość realizacji własnych pasji, zainteresowań.
🔸 Pobudzanie zaradności.
🔸 Aktywny kontakt z innymi uczestnikami zajęć.
🔸 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów.