O to najczęściej zadawane pytania przez kandydatów

Tak, wymagamy minimum podstawowej znajomości języka niemieckiego. Jest ona niezbędna do porozumiewania się opiekuna zarówno z podopiecznym, jak i jego rodziną, a zatem nie mniej istotna jak posiadane doświadczenie.

Tak, zapewniamy pracę zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Płeć nie ma znaczenia, każdy z opiekunów może znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce pracy.

Tak, oczywiście. Firma zapewnia podróż do miejsca pracy i z powrotem. W większości przypadków są to małe busy, z adresu pod adres. Koszty transportu pokrywa firma, jeżeli jednak na życzenie opiekuna, transport organizowany jest w jego własnym zakresie, zwracamy koszty podróży.

Nasze oferty są zlokalizowane na terenie całego obszaru Niemiec. Niemniej jednak ich większość to środkowe i południowe Niemcy.

Wynagrodzenie wypłacane jest zawsze do 10-go dnia każdego miesiąca, w walucie EURO. Jeśli opiekunka chce mieć wynagrodzenie wypłacone w PLN, również jest to
możliwe.

Firma Medicare Services funkcjonuje od 2014 roku.

Czas oczekiwania jest uwarunkowany 3 czynnikami:
1) stopnia znajomości języka niemieckiego
2) doświadczenia w opiece
3) preferencji dot. zlecenia np. rejon, płeć podopiecznego, schorzenia, mobilność
Przy czym przy znajomości języka na poziomie dobrym lub komunikatywnym czas oczekiwania wynosi mniej więcej 1-3 dni.

Wynagrodzenie zależne jest od wielu czynników, m.in. doświadczenia, stanu zdrowia podopiecznego oraz znajomości języka. Teoretycznie jest t 1000-1500 EUR

Nie. Mamy również kilka ofert w Luksemburgu. Zdecydowana większość zlokalizowana jest jednak w Niemczech.

Każdy opiekun podejmujący pracę w MediCare Services jest objęty ubezpieczeniem w polskim systemie zabezpieczenia społecznego i przebywając na terenie Niemiec
przysługują mu niezbędne świadczenia medyczne. Czas oczekiwania na Formularz A1 w ZUS, który jest niezbędny do złożenia wniosku o kartę EKUZ trwa do kilku tygodni. Fizyczny brak karty EKUZ nie oznacza jednak, że nie można korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w Niemczech. Dodatkowo, każdemu opiekunowi gwarantujemy prywatne ubezpieczenie.

Social media

Bądź na bieżąco, śledź nasze profile społecznościowe i dodaj nas do ulubionych!

Dla opiekunki

Dowiedz się więcej

Kontakt

Zgłoś się +48 516 716 816
Infolinia 12 422 24 94
Formularz kontaktowy