Najczęściej zadawane pytania

Tak, wymagamy minimum podstawowej znajomości języka niemieckiego. Jest ona niezbędna do porozumiewania się opiekuna zarówno z podopiecznym, jak i jego rodziną, a zatem nie mniej istotna jak posiadane doświadczenie.

Tak, zapewniamy pracę zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Płeć nie ma znaczenia, każdy z opiekunów może znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce pracy.

Tak, oczywiście. Firma zapewnia podróż do miejsca pracy i z powrotem. W większości przypadków są to małe busy, z adresu pod adres. Koszty transportu pokrywa firma, jeżeli jednak na życzenie opiekuna, transport organizowany jest w jego własnym zakresie, zwracamy koszty podróży.

Nasze oferty są zlokalizowane na terenie całego obszaru Niemiec. Niemniej jednak ich większość to środkowe i południowe Niemcy.

Wynagrodzenie wypłacane jest zawsze do 15-go dnia każdego miesiąca, w walucie EURO. Jeśli opiekunka chce mieć wynagrodzenie wypłacone w PLN, również jest to możliwe.

Firma Medicare funkcjonuje od 2014 roku.

Czas oczekiwania jest uwarunkowany 3 czynnikami: 1) stopnia znajomości języka niemieckiego 2) doświadczenia w opiece 3) preferencji dot. zlecenia np. rejon, płeć podopiecznego, schorzenia, mobilność Przy czym przy znajomości języka na poziomie dobrym lub komunikatywnym czas oczekiwania wynosi mniej więcej 1-3 dni.

Wynagrodzenie zależne jest od wielu czynników, m.in. doświadczenia, stanu zdrowia podopiecznego oraz znajomości języka. Maksymalna kwota wynagrodzenia to 1900 EUR + premie.

Każdy opiekun podejmujący pracę w Mcare jest objęty ubezpieczeniem w polskim systemie zabezpieczenia społecznego i przebywając na terenie Niemiec przysługują mu niezbędne świadczenia medyczne. Czas oczekiwania na Formularz A1 w ZUS, który jest niezbędny do złożenia wniosku o kartę EKUZ trwa do kilku tygodni. Fizyczny brak karty EKUZ nie oznacza jednak, że nie można korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w Niemczech. Dodatkowo, każdemu opiekunowi gwarantujemy prywatne ubezpieczenie.