Wraz z wiekiem można zaobserwować zwiększoną częstotliwość zaburzeń snu. Szczególnie u osób w podeszłym wieku zaburzenia przejawiają się przyśpieszeniem fazy snu –
co w praktyce najczęściej oznacza wczesne zasypianie oraz zbyt wczesne budzenie się. Do skutków braku odpowiedniej długości i jakości snu można zaliczyć m.in.:

  • zmęczenie, ospałość w ciągu dnia
  • osłabienie koncentracji
  • obniżenie zdolności intelektualnych

Ponadto, problem z bezsennością może zwiększać ryzyko powstawania chorób psychicznych takich jak depresja. Problem ten wymaga uwagi w przypadku, gdy zaburzenia występują ciągiem przez kilkanaście dni. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy senior ma odpowiednie warunki, które sprzyjałyby zaśnięciu oraz utrzymaniu odpowiedniej jakości snu.

Obecnie można wyróżnić wiele przyczyn bezsenności. Najczęściej wywołują ją: choroby na które cierpi osoba starsza, np. choroba Alzheimera, zaburzenia oddychania, zaburzenia żołądkowo-jelitowe itp. Ponadto, wpływ mają przyjmowane przez dłuższy czas leki. Innym bardzo istotnym źródłem bezsenności są złe nawyki seniora w ciągu dnia. Mowa w tym przypadku o:

  • jedzeniu zbyt późnych oraz dużych kolacji
  • spożywanie alkoholu
  • siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej
  • drzemki w ciągu dnia

W celu zwalczenia zaburzeń snu nie należy od razu sięgać po środki farmakologiczne. Pierwszym i najważniejszym krokiem w walce z problemem powinno być stopniowe eliminowanie powyższych złych przyzwyczajeń. Niezastąpiona w tym przypadku będzie pomoc bliskich osób. Osoba starsza powinna mieć dobrze zaplanowany dzień, należy zadbać o odpowiednią dawkę aktywności fizycznej – dostosowaną do możliwości. Może to być na przykład krótki spacer na świeżym powietrzu. Ponadto – właściwa, dobrze zbilansowana dieta. Ostatni posiłek należy spożyć najpóźniej 3 godziny przed położeniem się do łóżka.
W walce z zaburzeniami snu pomocna będzie także pomoc lekarza – to on zadecyduje, w którym momencie niezbędne będzie wsparcie farmakologiczne.

Reasumując walka z problemem bezsenności u osób starszych nie jest łatwa. Istotne jest by ustalić przyczynę problemu. Osoby bliskie powinny wykazać się cierpliwością oraz zrozumieniem.